I mars talade Red Pines VD, Gustav Rengby, på Wednesday Relations om fem praktiska sätt att utnyttja avancerad analys, machine learning och AI:

  • Prognostisering och forecasting
  • Personalisering med AI
  • Churnanalys & avhoppsanalys
  • Bildanalys
  • Textanalys & text mining

Är du nyfiken? Kolla in videon: