Genom att personalisera med Artificiell Intelligens kan du förbättra både relevansen, försäljningen och samtidigt minska bounce rate i din webbkanal.

På detta frukostseminarium berättar vår VD Gustav Rengby, hur det funkar att använda AI-teknik för att anpassa varje enskilt kundmöte med hjälp av våra mjukvaru-tjänster.

Anmäl dig här till frukostseminariet den 30 november i Stockholm.